Някои особености на счетоводното и данъчно третиране на договорите за оперативен лизинг при прилагане на МСФО 16 Лизинг

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.