ЗКПО. Прилагане на разпоредбите на чл. 43а, ал. 8 от ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.