Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 04.03.2020 г.

 


Акцентите са:

 

 

Промените във Валутния закон.

 

Последни промени в Закона за данъка върху добавената стойност.

 

Последни промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2019 г. на самоосигуряващите се лица.

 

Пазарна лихва при заеми между свързани лица - практика на НАП, ВАС и насоки на ОИСР.

 

Счетоводни и данъчни аспекти на безлихвени междуфирмени кредити при прилагане на МСС.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката