Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 04.03.2020 г.

 


Акцентите са:

 

 

Коментар на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (при обнародването му). 

 

Промените във Валутния закон.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2019 г. на самоосигуряващите се лица.

 

Годишната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

 

Счетоводни и данъчни аспекти на безлихвени междуфирмени кредити при прилагане на МСС.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката