Важни въпроси и отговори във връзка с попълване на информацията в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.