Примерна Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при командироване по чл. 121а от КТ и прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.