ЗКПО. Прилагане на чл. 189б от ЗКПО от дружество, встъпило в правата и задълженията по договор за лизинг на земеделска техника

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.