Извънредно положение. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Моника Петрова, данъчен експерт

 

В бр. 25 на „Държавен вестник“ от 20 март 2020 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС), в сила от същата дата. Целта на материала е да се анализират направените промени.

Особености при извършване на корекции в справките по чл. 73 от ЗДДФЛ до 30.09.2020 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разясни процедура на корекция при допуснати грешки в справките по чл. 73 от ЗДДФЛ до 30.09.2020 г. Обръща с внимание на особености при подаване  основни данни след 28.02.2020 г., както и съществуващите разлики при корекции на данни в двете  справки по чл. 73 от ЗДДФЛ.