Извънредно положение. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Новата процедура за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се изяснят особеностите при използване на автоматичния режим на попълване на годишната данъчна декларация.

 

 

 

Въпроси от общ характер относно попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се систематизират най-често задавани въпроси, свързани с годишното облагане на доходите по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Въпроси относно обхвата на необлагаемите доходи и попълване на Приложение № 13

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с обхвата на необлагаемите доходи и попълване на Приложение № 13 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения и Приложение № 10

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се разгледат условията за ползване на всяко от данъчнните облекчения, регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физическити лица.

 

Въпроси във връзка с Приложение № 1

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 1 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

 

Въпроси във връзка с Приложение № 3

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 3 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

 

Въпроси във връзка с Приложение № 4

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 4 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с Приложение № 5

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 5 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с Приложение № 6

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 6 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с Приложение № 8

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).