Намаляване и опрощаване на наеми. Отписване на вземане.

Онлайн платформи за споделена икономика – предоставяне на информация и данъчни аспекти при облагането на продавачите/търговците

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейският съюз стартираха паралелно две инициативи, свързани с облагането на един от аспектите на дигиталната икономика, засягащи засегнат дейността на т.нар. оператори на онлайн платформи за споделена икономика. Такива са например платформите, чрез които се наема недвижимо имущество – апартаменти, хотелски стаи, вили, паркоместа и т.н. (AirBNB, Booking, TripAdvisor и др.), или платформите, чрез които се наемат лични услуги – транспорт, доставка, ремонти, почистване и т.н. (Uber, Lyft, TaskRabbit и др.).  Целта на материала е да запознае с тези нови инициативи.

ЗДДФЛ. Доходи на физическо лице от настаняване на туристи чрез платформите Booking и Airbnb

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице самостоятелно отдава собствен категоризиран апартамент за краткосрочно настаняване на туристи чрез платформите Booking и Airbnb. Какъв е редът на облагане на придобитите от това лице доходи, като се имат предвид и настъпилите в тази връзка промени в Закона за туризма в сила от 01.01.2020 г.?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт