Намаляване и опрощаване на наеми. Отписване на вземане.

КТ. Командировъчни пари на шофьори извън страната над 30 дни поради COVID-19

КТ. Въпрос. Българско дружество командирова за разнос на стоки шофьори в различни страни от ЕС. Поради епидемията с вируса на тях им се налага да останат извън страната за повече от 30 дни. Следва ли да се редуцира размера на дневните за командировка както е при общия случай с командированите лица за над 30 дни или за шофьорите това правило не важи?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП