ЗДДФЛ. Изплатена по извънсъдебно споразумение сума при прекратен ТД по КТ

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.