Съдържание (132/2020)

Съдържание (132/2020)

 

Издание: Данъци и счетоводство

 

Актуално – ЗАДС, ЗДДС

 

Относно изпълнение на новите изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от Закона за акцизите и данъчните складове от освободени от акциз крайни потребители (ОАКП)  

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Промени в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Дискусионно - карти Мултиспорт

 

ЗДДС. Ставка за карти Мултспорт при префактуриране от работодателите на служителите

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

Дискусионно

 

Новият данък при напускане и третиране на трансферите към и от място на стопанска дейност

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално - Домейн имена

 

Правна същност на домейн имената 

Д-р Мартин Захариев, Десислава Кръстева, адвокат

 

Третиране по ЗДДС на търговията с домейн имена

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Продажба на домейн имена

Людмила Мермерска, Александра Атанасова

 

Полезна информация

 

Производството по несъстоятелност и отговорност на управителя

Александра Атанасова, адвокат

 

Решение на ВКС относно наследяване на поименни акции

Александра Атанасова, адвокат

 

Накратко за кеш пулинга

Георги Стойков, данъчен консултант, EY - България

 

Казуси

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Предоставени подаръчни карти в зависимост от извършени покупки  

Румяна Йорданова, Даниела Петкова 

 

ЗДДС. ЗКПО. Третиране при нисък добив поради суша 

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова         

 

ЗДДС. ЗМ. ЗКПО. Трансформатор в митнически склад в Белгия „под митнически режим“

Ганка ПетроваМариянка Вълчанова, Людмила Мермерска

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Услуги към детски център за празнуване на рождени дни     

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Услуга по дизайн, предпечат и печат на книги за различни издателства

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Обединение по ЗЗД за участие в обществена поръчка от БАБХ за услуга

Ганка Петрова, данъчен експерт       

 

ЗДДС. Покупка на нови автомобили от Полша директно препродадени в Швейцария 

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Продажба на автомобили чрез преминаване в T1 свободни зони на страни от ЕС   

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Право на данъчен кредит при ползване на товарен автомобил и за лични нужди       

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Услуги чрез е-платформа, извършвани извън България от българско ЕООД    

Ганка Петрова, данъчен експерт   

 

ЗДДС. Данъчно събитие при ВОП и издаване на протокол по чл. 117   

Ганка Петрова, данъчен експерт          

 

ЗДДС. Издаване на протокол при ВОП и транспортната услуга 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт                       

 

ЗДДС. Транспорт на стоки на физически лица от Испания до България и обратно        

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Услуги към дружество от Великобритания, регистрирано в България по чл. 98   

Даниела Даракчиева, данъчен експерт   

 

ЗДДС. Субсидии на земеделец и облагаем оборот за регистрация 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажби към клиенти чрез Booking

Моника Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Възстановяване на ДДС за закупени винетки в ЕС   

Моника Петрова, данъчен експерт

    

ЗКПО. Строителна техника, предоставена от немско юридическо лице на клона му в България          

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Разходи за дарение на дружество – организатор на хазартни игри, извършващо и дейност по отдаване под наем

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 189б, ал. 2, т. 8         

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на суми, изплатени на наследници при смърт на служител

Евгения Попова, данъчен експерт   

 

ЗДДФЛ. Изплатена по извънсъдебно споразумение сума при прекратен ТД по КТ   

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Възможност за третиране на доходи от наем като търговска дейност

Евгения Попова, данъчен експерт           

 

ЗДДФЛ. Комисионна и консумативи по договор за управление на отдадени под наем имоти      

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Формиране на определена база и облагане на чуждестранно лице по ДУК

Иван Антонов, данъчен експерт

 

ЗСч. Съхраняване и унищожаване на счетоводни документи

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. Корекция на грешка преди одобряване на ГФО за 2019 г.

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Следващ брой

 

Следващ брой