Компетентност и приложимо право към индивидуалните трудови договори с международен елемент

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.