Данъци и счетоводство

ЗКПО. ЗДДФЛ. Маркетингова кампания с предоставяне на подаръчни карти в зависимост от извършени покупки

Казус. Във връзка с маркетингова кампания и с цел стимулиране на продажбите дружество, производител на строителни материали, възнамерява да предоставя подаръчни карти на физически лица - крайни клиенти. Картите не са поименни и ще се раздават на лица, които закупуват строителни материали не директно от нас, а от наши дистрибутори. Клиентите ще заплащат на дистрибуторите пълната цена на стоките. Участниците в маркетинговата кампания трябва да се регистрират в сайт и да приложат фактурите за закупените стоки, срещу което ще получават точки. Колкото повече наши продукти клиентът закупи и регистрира в платформата, толкова повече точки ще получи. Точките се остойностяват по предварително оповестени правила. След достигане на определен брой точки за закупени строителни материали участниците ще получават бонуси под формата на пари в подаръчните карти.

 

За целта дружеството превежда сумите на оператор, получил одобрение от Министерство на финансите за опериране с карти. Той съответно ще превежда по всяка подаръчна карта определена сума в зависимост от точките, които лицето е натрупало. Картите не са поименни. Клиентите могат да пазаруват с тези карти във всеки един магазин. За разлика от казуса, публикуван в предходния брой на списанието, в случая клиентите могат да закупуват всякакъв вид стоки. Няма ограничение с натрупаните суми по картата да се закупува само продукция на дружеството, предоставило картите. Подаръчната карта ще бъде издадена от оператор, получил одобрение от Министерството на финансите за отпечатване на ваучери за подаръци и бонуси.

 

Картата не дава възможност на клиентите да получават допълнителна търговска отстъпка. Реално бонусите представляват отстъпка от продажната цена на строителните материали. Дружеството прилага НСС.

 

Въпрос:

 

Какво е данъчното третиране на подаръчните карти предвид разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ?

 

 

Отговор: Румяна Йорданова, Даниела Петкова

ЗДДС. ЗКПО. Брак на готова продукция

Казус. Фирма произвежда столове. През 2020 г. бракува  готова продукция, произведена през 2005 г. (столове, изкривени и с паднала боя).

 

Какво е данъчното третиране на този брак от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова