Съдържание (135/2020)

Съдържание (135/2020)

 

Издание: Труд и осигуровки

 

Коментари

 

Преглед на съдебната практика относно основанията по чл. 328 от Кодекса на труда за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие 

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуална практика на Съда на Европейския съюз относно условията за издаване на удостоверение А1 и неговото действие

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Казуси

 

Трудов договор с работодател извън ЕС - международно право, осигуровки, данъци

Александър Андреев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска


Договор по чл. 78, ал. 1 от ЗФВС с треньор – правоотношение, осигуровки, данъци
Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Даниела Петкова

 

Въпроси - отговори

 

КТ. Едностранно установяване на непълно работно време по чл. 138а от КТ и намаляване на възнаграждението

Ненко Салчев, експерт в МТСП


КТ. Задължение за заплащане на тест за коронавирус от работодател при командироване по НСКСЧ
Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

КТ. Отстраняване от работа на работник с грипоподобни симптоми или отказ от предпазни средства

Ненко Салчев, експерт в МТСП


Регламент (ЕО) № 883/2004. Здравни осигуровки при работа по ТД в страна от ЕС и ГД в България

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Осигуряване по два ТД и като самоосигуряващо се лице при месеци с доход над минималния
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Европейско законодателство

 

Предложение на ЕК за нови изменения на Директива 2004/37/ЕО

 

Следващ брой

 

Следващ брой