ЗДДС. Член 6, § 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 и определяне на КИД на дружеството

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.