Разяснение на приходните органи относно данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възстановени разходи на работници и служители в трудови правоотношения, направени при използване на собствена техника

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.