Преобразуване на търговски дружества и представяне на финансови отчети

Разяснение на приходните органи относно данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възстановени разходи на работници и служители в трудови правоотношения, направени при използване на собствена техника

Представен е отговор на приходните органи, публикуван в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, във връзка с въпрос относно данъчното третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица на възстановени средства на лица, наети по трудови правоотношения, за разходи, включващи: масла, горива и др., във връзка с ползване на:

- собствена техника и транспортни средства в производствния процес, както и
- лични превозни средства за пътуване от местоживеене до месторабота.

Добавен е и редакционен коментар.