Труд и осигуровки

Разлика между надомната работа и работата от разстояние

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Пандемията от COVID-19 доведе до съществени изменения в организацията на работата в много предприятия. Значителна част от работодателите, които могат, въвеждат и организират работата на работниците и служителите, така че тя да се извършва извън помещенията на работодателя.  В тази връзка целта на материала е  са изяснят разликите в двете самостоятелни основания за извършване на дистанционна работа: надомна работа и работа от разстояние.