Труд и осигуровки

Въпроси - отговори


КТ. Действия на работодател при пенсиониране на служител по договор по чл. 111 от КТ

Въпрос. КТ. Във фирма работи служител, назначен на втори трудов договор от 01.01.2000 г. Назначен е на 4 часа на основание чл. 111 от КТ. Лицето има основен трудов договор на 8 ч. при друг работодател. През периода от 01.01.2000 г. до 30.07.2004 г. лицето работи на 4 часа. От 01.08.2004 г. до момента, работи 1,6 часа на ден на основание чл. 111 от КТ.  През месец ноември лицето навършва възраст за пенсия.

 

Въпроси:

 

  1. За периода от 01.01.2000 г. до 30 юли 2004 г. ще му бъде ли зачетен допълнителен трудов стаж за работата при втория работодател?
  2. Необходимо ли е да се изготвят някакъв вид документ за този период при втория работодател (УП или попълване в трудовата книжка)?
  3. Тъй като трудовото правоотношение при основния работодател се прекратява, то следва ли да се прекрати трудовото правоотношение и по втория трудов договор?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Сумирано изчисляване на работното време при работа на смени и полагане на нощен труд

Въпрос. КТ. Как се съставя график и формира трудовото възнаграждение при сумирано изчисляване на работното време с работа на смени и полагане на нощен труд?  Как се прилагат разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и 3 НСОРЗ и 9а, ал. 4 НРВПО?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КСО. Дължимост на осигурителни вноски при неизплатено обезщетение по чл. 331 от КТ

КСО. Въпрос. Трудов договор със служител е прекратен на основание чл. 331 от Кодекса на труда. В едномесечния срок от датата на прекратяването, работодателят не е изплатил на служителя уговореното обезщетение и съответно лицето възобновява работа по трудовия договор.

 

Дължат ли се осигурителни вноски от работодателя за този едномесечен период?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Относно промяната в НООСЛБГРЧМЛ от 11.08.2020 г.

КСО. Въпрос. Лице, работещо на свободна практика се пенсионира.  Разпореждането за пенсиониране не е връчено по законов ред, в резултат на което декларация ОКД-5 е подадена със закъснение. През периода на закъснението лицето е подавало всички останали декларации, както и е ползвало болнични. ТП на НОИ издава Разпореждане за подаване на коригираща декларация, което лицето обжалва на основание, че добросъвестно е получавало обезщетението, както и това че закъснението се дължи на тяхно неспазване на сроковете и начина на връчване. На първа инстанция жалбата е отхвърлена. Лицето продължава обжалването й във ВАС. През това време излиза промяната в НООСЛБГРЧМЛ и лицето се позовава на нея в мотивите си. ВАС потвърждава решението на Административен съд.

 

В брой 137 от 15.09.2020 г. на списанието е поместен материал относно промените в НОСЛБГРЧМ, в който макар и частично, се приема, че при подобен казус са налице права в резултат на промяната от 11.08.2020 г.

 

Въпроси:

 

  1. Какво е становището Ви относно казуса?
  2. Какво следва да направи лицето, за да се ползва от промяната в НОСЛБГРЧМЛ?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Задължителни осигурителни вноски при сключен ТД с гражданин на Молдова

КСО. Въпрос. Жена в детеродна възраст, гражданин на Република Молдова ще работи в България на трудов договор по Кодекса на труда, сключен с български работодател.

 

Какви задължителни осигурителни вноски трябва да се плащат за лицето в България и по-специално ще подлежи ли на осигуряване във фонд “ОЗМ” и на задължително здравно осигуряване?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване