Труд и осигуровки

Трудов договор с работник извън ЕС - международно право, осигуровки

Казус. Българско предприятие разширява дейността си в Индонезия и желае да сключи трудов договор с местно лице на тази държава.

 

Трудът ще се полага в Индонезия, не се предвижда лицето да идва до България, а свършената работа ще се отчита дистанционно на работодателя.

 

Въпроси:

 

  1. Възможно ли е страните да изберат трудовото право, което да се прилага към трудовото правоотношение на работника или служителя?
  2. Предвид липсата на спогодба за социална сигурност между Република България и Република Индонезия, къде следва да бъде осигуряван работникът или служителят и могат ли страните да изберат за приложимо към трудовия договор индонезийското законодателство и по този начин осигуряването на лицето да се прави в Индонезия?


Отговор: Александър Андреев, Димитър Бойчев