Изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г. и ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.


Поръчай


Ако имате абонамент, моля влезте в профила си.


Вход