Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила през 2021 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.