Данъци и счетоводство

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2020 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

По отношение на образеца на ГДД по чл. 92 от ЗКПО следва да се отбележи, че същият е значително променен в сравнение с този за 2019 г., но повечето промени засягат ограничен кръг данъчно задължени лица и по същество произтичат от измененията и допълненията в ЗКПО, влезли в сила от 01.01.2020 г. Целта на материала е да запознае с направените промени.


 

Новите моменти при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Променените образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. са публикувани в ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г. Целта на материала е да се  изяснят направените промени, както и да се обърне внимание на новите моменти в процедурата на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.