Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.