Данъци и счетоводство

ЗДДС. Третиране от 01.12.2020 г. доставки на фирма, занимаваща се кетъринг

ЗДДС. Въпрос. Фирма се занимава с кетъринг и доставка на приготвена от нея храна до офиси или крайни клиенти - физически лица. Фирмата няма търговски обект, т.е. не е прекратила дейност по време на сегашното затваряне заради СOVID 19. Има помещение (кухня и склад) от което осъществява дейността. За фирми доставя, освен храна приготвена от фирмата, така и други хранителни или нехранителни продукти (например, ядки, безалкохолни напитки, офис консумативи). В цената на услугата е включено и подреждане, както и има такса абонамент. За крайни клиенти физически лица се изготвят специални менюта (веган, безглутенови и др. под.). От тях поръчката става или през сайта на търговеца или през някоя от платформите за поръчка на храна.

 

За кои от описаните по –долу доставки от 01.12.2020 г. се прилага намалена ставка на ДДС:

 

  1. За приготвени храни от фирмата, доставени до други фирми или физически лица? Какво е третирането, ако в поръчката има безалкохолни напитки?
  2. При доставяне не приготвени от фирмата храни и/или офис консумативи до други фирми? Ще се промени ли облагането, ако има допълнителна услуга по подреждане на маси за хранене, в хладилник или в друго място за съхранение?
  3. При доставяне на приготвена от фирмата храна (салати, сандвичи) до фирма без да има друга съпровождаща услуга като подредба или сервиране? Другата фирма ще препродава въпросните храни на техни клиенти.


Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Покупко-продажба на авточасти втора употреба от страни от ЕС

ЗДДС. Въпрос. Дружество ще извършва покупко-продажба на нови и втора употреба авточасти. Покупка ще се извършва предимно от фирми в Германия и други фирми от ЕС. Плащането при закупуването на стоката ще се извършва само по банков път. Вносът ще се извършва от куриерски фирми като първо стоката ще се доставя на немски адрес, като след проверка ще се препраща за България. По изключение може да има продажби и на територията на Германия или други страни членки на ЕС. За територията на Германия и други страни членки на ЕС плащанията ще се извършват по банков път. 

 

Какво следва да бъде данъчното третиране при покупката и при продажбата на авточастите втора употреба?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Покупко-продажба на автомобили втора употреба от страни от ЕС

ЗДДС. Въпрос. Дружество ще извършва покупко-продажба на автомобили втора употреба. Покупката ще се извършва предимно от фирми в Германия и други фирми от ЕС. Плащането при закупуването на автомобилите ще се извършва само по банков път. Продажбите ще се извършват на територията на България и Германия и за цяла Европа.

 

Какво следва да бъде данъчното третиране при покупката и при продажбата на автомобилите втора употреба?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Отдаване под наем на недвижим имот и корекция на ДК

ЗДДС. Въпрос. Юридическо лице придобива недвижими имоти - апартаменти (със статут на жилища), за които е ползван данъчен кредит. В последствие тези имоти ще се отдават под наем на физически лица, които не са търговци.

 

  1. Какво трябва да бъде данъчното третиране според ЗДДС?
  2. Може ли да се приема, че е налице освободена доставка на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, при положение, че е ползван данъчен кредит при придобиването?

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Незаписване в кл. 80 от СД на данък за възстановяване

ЗДДС. Въпрос. Съгласно заповед на министъра за въвеждане на противоепидемични мерки от 25.11.2020 г. дружество (ресторант) не осъществява дейност, считано от 28.11.2020 г. За данъчния период – м. декември 2020 г. дружеството декларира ДДС за възстановяване в размер на 250 лв. За данъчния период януари 2021 г. ще бъде подадена нулева справка – декларация. Ако дружеството не поднови дейност през месец февруари 2021 г., за данъчен период м. февруари 2021 г. тази сума следва да бъде декларирана в клетка 80 на справката-декларация и сумата на данъка да бъде възстановен (прихванат). Дружеството няма неплатени изискуеми задължения към бюджета.

 

Тъй като сумата за възстановяване ще е незначителна – 250 лв., ако същата не се запише в кл. 80 на справката-декларация, какви биха били последствията за дружеството?


Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 

ЗДДС. Третиране на пощенски парични преводи, извършвани от лицензирано лице

ЗДДС. Въпрос. Каква доставка по ЗДДС е извършването на пощенски парични преводи от лицензирано лице?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Оборот за регистрация на електронен магазин при плащания само с пощенски паричен превод

ЗДДС. Въпрос. Дружество, което има електронен магазин, продава основно стоки на физически лица. Оборотът наближава 50 000 лв. и предстои регистрация по ЗДДС.

 

Как се формира облагаемият оборот по чл. 96 от ЗДДС, като се има предвид, че плащанията са само с пощенски паричен превод и дружеството получава от куриерската фирма по банков път получените суми от клиента?  Предвид писма на приходната администрация № 141 от 28.02.2017 г. и № 2-415 от 26.06.2018 г. във връзка с прилагането на чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗДДС относно определянето на данъчното събитие, правилно ли е разбирането, че в оборота за регистрация по ЗДДС следва да бъдат включени само и единствено получените банкови преводи?

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗКПО. Данъчно третиране при предоставяне на ваучери за храна

ЗКПО. Въпрос. Търговско дружество предоставя ваучери за храна на всички свои служители. Повечето служители работят на пълен работен ден, но някои са назначени на 4-часов работен ден по трудов договор.

 

  1. Допустимо ли е стойността на ваучерите за храна да е различна, без това да се отразява на третирането им като социални разходи, предоставени в натура, в случай че размерът им е съобразен с реално отработеното време?
  2. Необходимо ли е да бъдат в еднакъв размер за работещите на 8-часов работен ден и за работещите на 4-часов работен ден?


Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗКПО. Разходи за обучение, придобиване и/или повишаване на квалификация на служители

ЗКПО. Въпрос. Как е уредено и признават ли се за данъчни цели разходите на компаниите за обучение, придобиване и/или повишаване на квалификация на служителите им?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт