ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Особености при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. чрез автоматичния режим

Евгения Попова, данъчен експерт

 

За втора поредна година физическите лица имат възможност да използват електронната услуга на НАП по предварително автоматично попълване на годишните им данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, достъпна при подаване на декларацията по електронен път с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис. Целта на материала е да се разгледат новите моменти и да се припомнят някои особености които физическите лица следва да имат предвид.