ЗДДФЛ. Третиране на ликвидационен дял при ликвидация на дружество/кооперация

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.