Относно отчитане на приходи по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.