ЗСч. Оперативна програма „Иновации и конкурентностпособност”, процедура BG16RFOP002-2.095 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.