ЗКПО. Изпълнение на условията по чл. 167, ал. 1 при преотстъпване на данък по чл. 189б

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.