КТ. Свикване на общо събрание на работниците и служителите за определяне на начина на разходване на средствата за социално-битово и културно обслужване

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.