ЗСч. ЗДДС. Цесия на банков кредит, обезпечен с недвижими имоти и прилагане на чл. 45 от ЗДДС при последващата им продажба

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.