ЗДДФЛ. Прилагане на чл. 29а, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ при отрицателен финансов резултат

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.