Данъци и счетоводство

Актуално - съдебна практика


Кратък преглед на тълкувателни решения на ВАС по ДОПК, постановени на 29.03.2021 г. и на 15.04.2021 г.

Александра Атанасова, адвокат

 

В рамките на половин месец Върховният административен съд (ВАС) прие три тълкувателни решения по въпроси свързани с:

- отговорността на третото лице по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Данъчно –осигурителния процесуален кодекс (ДОПК),
- издаването на ревизионни актове (РА) за установяване на отговорност на лицето по реда на чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), при наличие на влязъл в сила РА за същия период по отношение на същото лице за извършена ревизия по ЗДДС,
- действието на образуването на изпълнителното дело и съобщението за доброволно изпълнение по отношение на прекъсването на давностния срок (чл. 172, ал. 2 от ДОПК).

 

Целта на матариала е да се направи преглед на посочените решения.