Следващ брой

Следващият брой на издание: Данъци и счетоводство ще бъде публикуван на 01.07.2021 г.

 


Акцентите са:

 

Изменения в ЗДДС от 01.07.2021г.  при доставки на услуги по обучение.

 

Счетоводни проблеми и данъчни рискове при разваляне на сделка за продажба с авансово плащане.

 

Счетоводно третиране на скритото разпределетие на печалбата.

 

Данъчно третиране от гледна точка на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ на представяне на видеоигри на онлайн платформа.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.

 

Назад към рубриката