е-списание „Данъци TИTA“

Данъци и счетоводство

БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

Ежемесечно онлайн списание "Данъци ТИТА" е издание на "Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри" ООД, ISSN 1314-6505

Редакционна колегия:

Людмила Мермерска, доц. д-р по икономика – гл. редактор
Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с., регистриран одитор
Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор