Данъци и счетоводство

 Нормативни промени


Изменения и допълнения на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. и Наредба № H-10 от 24.08. 2006 г. за възстановяването на платен данък върху добавената стойност (обн. ДВ. бр. 36 от  01.05.2021 г.)

Моника Петрова, данъчен експерт

 

В бр. 36 на „Държавен вестник“ от 01.05.2021 година са обнародвани наредби за изменение и допълнение на Наредба № Н- 9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз и Наредба № H-10 от 24.08.2006 г. за възстановяването на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз. целта на материала е да се разгледат направените промени

Контрол на парични средства в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Считано от 03.06.2021г. се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005. Целта на материала е да запознае с новите изисквания.