Труд и осигуровки

КТ. КСО. Относно наемането на работник или служител от регистриран земеделски стопанин

Казус. Регистриран земеделски стопанин желае да наеме съпруга си като общ работник в своето земеделско стопанство, считано от 01.07.2021 г.

 

Въпроси:

  1. Какъв вид трудов договор може да се сключи?
  2. Какво е неговото съдържание – трябва ли да бъде оформен от счетоводна програма или е необходимо да се използва точно определена бланка?
  3. Необходимо ли е да се издават ведомости за заплати?
  4. Какъв е размерът на дължимите осигуровки и какви декларации е необходимо да се подават?

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев