ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност чрез работодателя при решение на ТЕЛК без гриф „влязло в сила“

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.