КСО. Окончателен размер на месечния осигурителен доход по Таблица 1 и преизчисляване на обезщетение при бременност и раждане

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.