Труд и осигуровки

КТ. Относно обезщетението на учител по чл. 222, ал. 3 КТ при група предприятия

КТ. Въпрос. Служител работи в отдел „Човешки ресурси“ в Общинска професионална гимназия от 12.08.2015 г. до настоящият момент.  В периодите:

- от 18.03.1996 г. до 01.05.2004 г. и

- от 03.04.2006 до 02.02.2012 г.

служителят е работил като главен експерт в Общината. Професионалната гимназия е второстепенен разпоредител с бюджет към Общината. Служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Въпрос:

Може ли да се приеме, че гимназията и общината са група предприятия и има ли право служителят на 6 брутни работни заплати обезщетение /8,5 заплати съгласно колективен трудов договор в сферата на образованието/?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

МТСП. Относно актуализиране на възнаграждението на учителка, неползвала втората година майчинство и определяне на възнаграждението за ползване на платен годишен отпуск

Представяме отговор на МТСП от 22/06/2021 г. относно актуализиране на възнаграждението на учителка, която не ползва втората година майчинство и определяне на възнаграждението за ползване на платен годишен отпуск по чл. 177 КТ.

МТСП. Относно прилагане на изменената разпоредба на чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране на учител, който има прекъсване на педагогическия си стаж през последните 10 години, а през последните 20 години е работил като педагогически специалист

Представяме отговор на МТСП от 28/06/2021 г. относно прилагане на изменената разпоредба на чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране на учител, който има прекъсване на педагогическия си стаж през последните 10 години, а през последните 20 години е работил като педагогически специалист.