По въпроса за обезценката на материални запаси в контекста на Тълкувателно решение на КРМСО от м. юни 2021 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.