Разяснение на ЦУ на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.