Данъци и счетоводство

Актуални въпроси във връзка с режим в Съюза – OSS

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Систематизирани са най-често задавани въпоси във връзка с новия режим в Съюза.

Разяснение на ЦУ на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

Представяме актуално разяснение на ЦУ на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки съгласно чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.