Данъци и счетоводство

Обзор на актуална данъчна практика по Закона за данък върху добавената стойност

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е  да се направи обзор на актуална данъчна практика по Закона за данък върху добавената стойност за 2021 г.
 

Обзор на актуална данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се направи обзор на актуална данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 г.