Данъци и счетоводство

Последни изменения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“,

сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Целта на материала е да информира за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, въведени с  § 12, т. 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г. (обн. ДВ. бр. 77 от 16. 09.2021 г. – извънреден).