Труд и осигуровки

МТСП. Относно възможност за задължаване на неваксиниран персонал за седмичен бърз антигенен или PCR тест за COVID-19 за негова сметка

Представяме отговор на МТСП от 14/09/2021 г. относно възможността работодателят да задължава неваксинираните работници и служители да си правят седмичен бърз антигенен или PCR тест за COVID-19 за тяхна сметка.

 

 

МТСП. Относно признаването на периода на незаконно уволнение за придобит трудов стаж и професионален опит

Представяме отговор на МТСП от 08/09/2021 г. относно признаването на периода на незаконно уволнение, за който е изплатено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас прослужено време“).

МТСП. Относно поправка в трудовата книжка при признаване на дисциплинарното уволнение за незаконно

Представяме отговор на МТСП от 08/09/2021 г. относно необходимостта от поправка в трудовата книжка при признаване на дисциплинарното уволнение за незаконно и неговата отмяна без да са заведени искове по чл. 344, ал. 1, т. 2 и 4 от Кодекса на труда за възстановяване на предишната работа и поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка.

МТСП. Относно продължителност на работното време при сумирано изчисляване и закрила на бременни работнички и служителки

Представяме отговор на МТСП от 29/08/2021 г. относно продължителността на работното време при сумирано изчисляване и закрилата на бременните работнички и служителки, предвидена в трудовото законодателство.