Признаване и изпълнение на съдебни решения по трудови спорове съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.