Труд и осигуровки

Признаване и изпълнение на съдебни решения по трудови спорове съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г.

Александър Андреев, адвокат, д-р по право

 

Целта на материала е да се изяснят въпроси, свързани с признаване и изпълнение на съдебни решения по трудови спорове съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела